Hier kunt u de volgende gegevens downloaden:
1 - Schriftelijk aanmeldingsformulier, aanmelding kan ook hier!
2 - Toelating en toewijzing beleid
3 - Huishoudelijk reglement
4 - Statuten Woongroep 50+
5 - Informatie boekje
5 - Statuten Woongroep 50+
6 - Informatie boekje van de provincie Gelderland over woonvormen
7 - Artikel over de woongroep in Besta!
Aanmeldingsformulier voor de Woongroep 50+
Toelatings en toewijzing beleid Woongroep 50+
Huishoudelijk reglement van de Woongroep 50+
Statuten van de Woongroep 50+
Informatieboekje van de Woongroep 50+
Kansen voor kwaliteit ouderenwonen van de provincie Gelderland
Scan van het artikel over de woongroep in het blad Besta! van de woningbouwvereniging Baston Wonen in Zevenaar