De toewijzing

Om het karakter van de woongroep in stand te houden is bij mutatie van zowel een huur- als een koopappartement afgesproken dat de woongroep inspraak heeft wie de nieuwe bewoner(s) word(t)(en).

HUURAPPARTEMENTEN
Er worden de volgende criteria aangehouden:
1 - De minimum leeftijd is 50 jaar. Bij een echtpaar moet een van de beiden 50 jaar zijn.
2 - De datum van inschrijving is leidend
3 - Voor huur- en/of koopappartementen gelden geen leeftijdsgrenzen
4 - Voor de huurappartementen geldt tevens dan men een zogenaamd IB60 formulier moet overleggen. Het IB60 formulier is nodig om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. De inkomensgrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Meer informatie is te verkrijgen op de site van de Belastingdienst.

Kan het bestuur geen geschikte huurder vinden dan wordt het appartement aan 'Baston Wonen' teruggegeven en zal 'Baston Wonen' een nieuwe huurder zoeken.

E.e.a. wordt door het bestuur van de woongroep gecoördineerd. Mocht het bestuur zelf een nieuwe huurder vinden dan kan het bestuur een voordracht van een nieuwe huurder aan 'Baston Wonen' doen, MITS aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan.

KOOPAPPARTEMENTEN
Wanneer een koopappartement vrij komt, is notarieel vastgelegd dat aan de hand van een taxatie de koopprijs vastgesteld wordt en dat de woongroep vervolgens 2 weken de tijd krijgt een koper te zoeken, daarna moet het appartement aangeboden worden aan Baston Wonen die vervolgens ook 2 weken de tijd krijgt een koper te zoeken en daarna kan het appartement op de vrije markt worden aangeboden.